Söluskilmálar

SÖLUSKILMÁLAR

Seljandi er Innrammarinn ehf, Rauðarárstíg 33, 105 Reykjavík. Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikningi. Kaupandi verður að vera orðinn fjárráða til þess að eiga viðskipti á vefsvæði Innrammarans, www.innrammarinn.is. Eftirfarandi skilmálar gilda um viðskipti seljanda og kaupanda svo og um notkun á vefversluninni www.innrammarinn.is. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur seljanda annars vegar og kaupanda hins vegar. Þegar sérstökum ákvæðum þessara skilmála sleppir gilda um viðskiptin lög um neytendakaup nr. 48/2003 og eftir atvikum lög um húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000 og lög um þjónustukaup nr. 42/2000. Allar upplýsingar á vefnum eru með fyrirvara um prentvillur, verðbreytingar og birgðastöðu.

SKILAFRESTUR OG ENDURGREIÐSLURÉTTUR

Skilafrestur er 14 dagar, þ.e. hafi kaupandi keypt vöruna í gegnum www.innrammarinn.is hefur hann 14 daga til að hætta við kaup á vöru að því tilskildu að hann hafi ekki notað vöruna, henni sé skilað í góðu lagi og í óuppteknum upprunalegum umbúðum. Ef vara er innsigluð má ekki rjúfa innsiglið. Fresturinn byrjar að líða þegar varan er afhent skráðum móttakanda. Kvittun fyrir vörukaupunum þarf að fylgja með ef endurgreiðsla á að eiga sér stað. Ef um vöru á útsölu er að ræða fellur þó allur skilaréttur niður. Gjöfum með skilamiða er hægt að skila gegn inneign hjá Innrammaranum ehf. Endurgreiðsla er framkvæmd að fullu ef ofangreind skilyrði eru uppfyllt og eftir að seljandi hefur móttekið vöru aftur. Flutnings- og póstburðargjöld eru ekki endurgreidd. Upphæð endurgreiðslu skal vera það verð sem kemur fram á pöntunarstaðfestingu.

PÖNTUN

Þegar kaupandi hefur staðfest pöntun á vefsvæðinu www.innrammarinn.is telst hún bindandi milli aðila. Seljandi sendir kaupanda pöntunarstaðfestingu um leið og pöntun er skráð að því gefnu að kaupandi hafi réttilega gefið upp netfang sitt. Kaupandi er hvattur til að kanna sérstaklega hvort pöntunarstaðfesting er berst honum frá seljanda er í samræmi við pöntun hans. Þegar kaupandi velur að sækja vöru til Innrammarans er líftími viðkomandi pöntunar 7 dagar. Að sjö dögum liðnum fellur pöntunin úr gildi.

UPPLÝSINGAR UM VÖRU

Upplýsingar um vörur eru settar fram eftir bestu vitund seljanda hverju sinni. Í framsetningu upplýsinga gerir seljandi fyrirvara um bilanir, birtingar- og/eða innsláttarvillur í myndum og texta. Sé vara uppseld áskilur Innrammarinn ehf sér rétt til að fella niður pöntun kaupanda að hluta til eða í heild. Kaupanda er ávallt tilkynnt um slíkar ákvarðanir og honum boðið að breyta pöntuninni eða samþykkja niðurfellingu hennar.

VERÐ

Seljandi áskilur sér rétt til að breyta verði á vöru án fyrirvara en verð eru almennt breytileg vegna samkeppni og verðbreytinga birgja. Það verð gildir er fram kemur á pöntunarstaðfestingu kaupanda hverju sinni. Heildarkostnaður við kaup á vöru er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega að undanskildum sendingarkostnaði sem innheimtur er af Póstinum hverju sinni skv. gjaldskrá Íslandspósts hf.

GREIÐSLA

Kaupandi getur innt af hendi greiðslu með greiðslukorti. Þegar kaupandi velur að greiða vöruna með greiðslukorti er upphæð skuldfærð þegar varan er afgreidd af lager Innrammarans ehf. Ef greiðsla berst ekki áskilur seljandi sér rétt til að fella niður pöntunina án frekari tilkynninga.

AFHENDING Á VÖRU

Seljandi leitast við að afhenda vöru næsta virka dag frá því pöntun er móttekin. Seljandi afhendir aðeins vörur innanlands. Verði seinkun á afhendingu vörunnar mun seljandi senda kaupanda tilkynningu með upplýsingum um hvenær unnt verði að afhenda vöruna. Ef gengið er frá greiðslu gegnum heimasíðu Innrammarans ehf og óskað eftir því að sækja þá þarf pöntunaraðili framvísa skilríkum við afhendingu.

MÓTTAKA VÖRU

Kaupandi skal við móttöku vöru athuga án tafar og innan eðlilegra tímamarka hvort varan sé ógölluð og í samræmi við pöntunarstaðfestingu og vörulýsingu. Þá skal kaupandi kanna hvort um sé að ræða skemmdir á vörunni tilkomnar vegna flutnings. Viðskiptavinur hefur 14 daga til að ganga úr skugga um að vara sé óskemmd vegna flutnings.

GALLI

Ef vara er gölluð eða eitthvað vantar í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni. Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega. Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka.

ÁBYRGÐ

Ábyrgð seljanda er í samræmi við það sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup. Ábyrgð á galla á vöru er 2 ár frá því að kaupandi fékk vöru afhenta. Ef hins vegar um er að ræða sölu á vöru til fyrirtækis er ábyrgð á galla 1 ár. Kvörtunarfrestur kaupanda er 5 ár ef áætlaður líftími vörunnar er mun lengri en almennt gerist. Einstakar vörur eða vörumerki hafa lengri ábyrgðartíma. Er slíkt tekið fram í hverju tilfelli fyrir sig. Ábyrgð er ekki staðfest nema pöntunarstaðfestingu og kvittun fyrir kaupum sé framvísað. Ábyrgð nær ekki til eðlilegs slits eða notkunar á vöru. Þá fellur ábyrgð úr gildi ef átt hefur verið við vöru á verkstæði án samþykkis seljanda. Ábyrgð fellur einnig úr gildi ef bilun má rekja til slæmrar meðferðar á vörunni. Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála, innan eðlilegra tímamarka. Seljandi ber enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Verði vara fyrir tjóni frá því að hún er send frá seljanda til kaupanda er tjónið á ábyrgð kaupanda.

PERSÓNUUPPLÝSINGAR

Innrammarinn ehf meðhöndlar persónuupplýsingar kaupanda vegna notkunar á vefsvæðinu www.innrammarinn.is í samræmi við gildandi lög og reglur um meðferð persónulegra upplýsinga á hverjum tíma. Kaupandi skuldbindur sig til að gefa réttar upplýsingar við kaupin, svo sem heimilisfang og netfang.

EIGNARRÉTTUR

Vara er eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt. Eignarréttur seljanda helst þar til fullnaðargreiðsla hefur borist þrátt fyrir að um reikningsviðskipti eða annað lánaform sé að ræða.

HÖFUNDARRÉTTUR OG VÖRUMERKI

Allt efni á vefsvæði Innrammarans ehf, www.innrammarinn.is, er eign Innrammarans ehf eða birgja sem auglýsa og selja vörur sínar á www.innrammarinn.is. Innrammarinn er skráð vörumerki og má ekki nota í tengslum við neina vöru eða þjónustu án skriflegs leyfis.

ALMENNT

Innrammarinn ehf áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga, og breyta verði eða hætta að bjóða upp á vöru eða þjónustu fyrirvaralaust. Verði seljandi fyrir óviðráðanlegu ytri atviki (force majeure), svo sem eldgosi, jarðskjálfta, verkfalli eða þess um líkt, er seljanda heimilt að frest efndum sínum eða falla frá kaupunum.